Summary BV is door ons opgericht van uit de overtuiging dat overzicht toegevoegde waarde oplevert. We hebben de overtuiging dat investeren in risicopreventie loont en dat informatietechnologie daarbij ondersteunend kan zijn. Wie we zijn?

 

 

MarkFleuren

Mark Fleuren

Ik studeerde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, afstudeerrichting Milieuhygiëne, bij Top Tech Studies, Management of Safety, Health & Environment en bij de School voor Coaching, de leergang Teamcoaching.

Ik werkte bij verschillende arbodiensten in de rol van senior adviseur, business unit manager en als programmamanager voor complexe klanten.

Ik breng partijen samen in het verbeteren van de condities waaronder de medewerkers hun werkend leven invullen.

 

 

TheoJanHeessen

Theo-Jan Heesen

Ik studeerde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, afstudeerrichting Milieuhygiëne. Ik volgde diverse cursussen op het gebied van adviesvaardigheden, leidinggeven en veranderprocessen.

Ik werkte als adviseur, leidinggevende en programmamanager bij universiteiten, advies- en brancheorganisaties.

Ik ben een allrounder op het terrein van werk en gezondheid. Ik sta ingeschreven in het Hobeon-SKO-register van arbeidshygiëne en voldoet daarmee aan in de wet vastgelegde eisen van deskundigheid voor arbodienstverlening.